Резервни делови

Контакт

 • Ул. Индустриска 2
 • 1000 Скопје
 • Македонија
 • тел: + 389 22 580 000
 • факс: + 389 22 580 401
 • e-mail: office@makautostar.com.mk

 • Офицер за заштита на лични податоци:
  Мартин Стошиќ
 • e-mail: dpo@makautostar.com.mk
 • тел: + 389 22 580 000 (419)